Korte terugblik

Veel geleerd, nu volgende stap

“Terugkijkend op twee jaar Wmo Werkplaats Friesland, kunnen we enkel tevreden zijn. We leerden als onderzoekers, docenten en studenten veel in en van de praktijk. Andersom konden we met name welzijns-instellingen helpen met hun veranderingsproces. Vooral door richting te geven aan een andere manier van denken en samenwerken .”

Lector Evelyn Finnema blikt, samen met projectcoördinator Bart de Jager, met gepaste trots terug op de twee jaar dat Wmo Werkplaats Friesland actief was in de provincie. Een periode die startte met een duidelijke opdracht van het ministerie van VWS, vertelt ze. “Die luidde: met name gemeenten en welzijnswerkers helpen bij de invoering van de nieuwe Wmo. Dat betekent namelijk nog al wat voor zowel betrokken organisaties, hun manier van werken als voor de medewerkers. Zo is het multidisciplinair werken in wijk- en gebiedsteams compleet nieuw. Net als de begeleiding en benadering van cliënten die uitgaat van eigen regie en zelfredzaamheid.”

25 wijk- en gebiedsteams. De coaches van de Wmo Werkplaats hielpen maar liefst 25 wijk- en gebiedsteams bij het implementeren van de nieuwe werkwijze. Pasklare oplossingen werden er niet geboden. “De werkwijze was immers voor iedereen nieuw”, aldus Finnema. “Er is vooral ingezet op elkaar leren kennen, leren samenwerken en het benutten van elkaars expertise en netwerken. Dit gebeurde veelal op locatie, maar bijvoorbeeld ook tijdens de georganiseerde, informele Wmo-cafés.”

Ondertussen bracht het lectoraat de ervaringen van de gebiedsteamwerkers in kaart door op twee momenten een enquête te houden. Aan het begin van de transitie en ruim een jaar later. Opvallend was dat ruim tachtig procent vond dat de nieuwe opzet in wijkteams goed is voor de burger. Andersom vond ruim de helft dat men nog onvoldoende zichtbaar is in de wijk.

De wijken in


Verbreden en verdiepen. “Mogelijke verklaring voor laatste is dat men eerst vooral druk was met de nieuwe situatie en eigen positie”, aldus Bart de Jager. “Dat zagen we ook bij een ander thema’s dat de Wmo Werkplaats oppakte; eenzaamheid. Daarvoor zijn methodieken, middelen en trainingen ontwikkeld, maar het aantal deelnemers bleef aanvankelijk beperkt. Men zag het belang wel in, maar kon er domweg onvoldoende tijd en aandacht voor vrijmaken. Dat ligt nu duidelijk anders. We gaan dit thema en ook e-Health in de nieuwe Werkplaats Sociaal Domein dan ook verder uitdiepen en breder inzetten. Bovendien gaan we meer de wijken in en ook aan de slag met jeugdzorg en werk & inkomen. Verbreden en verdiepen dus.”

Delen: