Interview: Dennis en Anna Dora

Succes in maatwerk

Zij is vierdejaars student Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Hij zit in het zesde jaar van de studie Integrale Veiligheid. Op het eerste oog hebben ze weinig gemeen, maar in praktijk is dat anders. Anna Dora en Dennis zetten samen hun tanden in het project ‘Succes in Maatwerk’. “Hier worden we heel blij van. Iedereen is positief en werkt graag mee. En we leren heel veel, ook van elkaar.”

De toekomstig welzijnswerk(st)er en (beleids)ambtenaar zijn enthousiast over de samen ingeslagen weg. Ze kennen elkaar van de minor ‘Changing Government’ en verbonden zich vanaf september voor een half jaar aan het project ‘Succes in Maatwerk’ van Werkplaats Sociaal Domein Friesland. Zoals de titel aangeeft, speuren de youngsters naar geslaagde voorbeelden van maatwerk in het sociaal domein. Twee dagen per week, vanuit de kringloopwinkel in Buitenpost.

Waar gaat het goed


Opdrachtgevers zijn de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. “Die werken samen in het sociale domein”, licht Anna Dora Winius toe. Beide gemeenten kwamen bij de werkplaats met de vraag om te onderzoeken hoe ze meer en beter hulp en zorg op maat kunnen aanbieden. In praktijk blijkt dat namelijk lastig, dan wel stroef te verlopen.

Atelier. Dat verzoek was niet aan dovemansoren gericht. Om alle partijen te betrekken, werd gekozen voor een ateliervorm waarin studenten, ambtenaren, welzijnswerkers en inwoners van beide gemeenten vertegenwoordigd zijn. Ze trapten af met een gezamenlijke bijeenkomst om de opdracht en aanpak helder te krijgen. “We kwamen er snel achter dat we niet op zoek moesten naar de knelpunten, maar juist uitvinden waar en wanneer het wel goed gaat”, aldus Dennis Beukema. “Daarmee kregen we een heel andere, positieve dynamiek en mensen makkelijker mee.” Met deze insteek was de projecttitel ‘Succes in Maatwerk’ geboren.

Vanuit het atelier worden beide studenten gevoed met succesvolle cases die ze na interviews gaan uitwerken. “Daar zijn we nu druk mee bezig”, aldus Anna Dora die aanvult dat alle betrokkenen – dus ambtenaren, welzijnswerkers en inwoners – worden geïnterviewd. Begin februari moet het witboek er liggen, aldus Anna Dora die het onderzoek ook graag afrondt met een analyse en advies. “Een mooie en dankbare afstudeeropdracht”, glundert ze.

Enthousiast. Beide studenten zijn erg positief over het project en wat ze leren. Anna Dora: “Iedereen werkt enthousiast mee en de deelnemers lopen ook spontaan bij ons binnen om te horen hoe het gaat. En of ze kunnen helpen. Geldt ook voor beide begeleiders uit school. Helemaal top.”

Dennis knikt instemmend en geeft aan dat hij bovendien veel leert. Zowel van de samenwerking met Anna Dora, als van de gesprekken die ze met alle deelnemers voeren. “Ik ontdek ook hoe groot de verschillen tussen onze opleidingen zijn. Wij staan veel meer op afstand van de maatschappij. Een ‘mooie’ afspiegeling van de praktijk, want ook daar zie ik dat welzijnswerkers veel beter de taal van de inwoners spreken. Voor mij een eyeopener en bijzonder leerzaam.”

Voorbereid. Zo leren beide studenten elkaars wereld beter kennen en worden ze alvast voorbereid op het multidisciplinair (samen)werken. “Een betere voorbereiding op hun toekomst bestaat er volgens mij niet”, aldus Avelien Haan die samen met Ieta Berghuis de begeleiding vanuit de werkplaats verzorgt. Ook zij is enthousiast over het project en neemt wat ze signaleert mee in haar lessen bestuurskunde. “Ik vind het echt een verrijking en geef dat door aan mijn studenten. Sprekend voorbeeld is het enorme taalverschil en verschil in benadering tussen bloedgroepen dat overbrugd moet worden. Daar is nog veel te winnen.”

Opvallend verschil in cultuur


Patronen. De jonge onderzoekers hebben inmiddels al wat patronen kunnen ontdekken. “Het is te vroeg om echt conclusies te trekken en alle kritische succesfactoren in beeld te hebben. Wel heeft het er alle schijn van dat elkaar (willen) begrijpen en open communiceren belangrijke randvoorwaarden zijn. Wat ons trouwens ook opvalt, is het verschil in cultuur tussen beide gemeenten. Ook dat kan weleens een rol spelen in het al dan niet succesvol zijn in maatwerk. Over een half jaar weten we meer.”

Delen: