Symposium 2 februari

Staat van Friese Senioren

Fryslân vergrijst. Was in 2000 één op de zeven Friezen 65 jaar of ouder, in 2015 was dat één op de vijf. Over vijftien jaar is dit naar verwachting één op de vier. Met de vergrijzing neemt de zorgvraag toe. Tegelijkertijd verandert het zorgstelsel. Er wordt een grotere zelfredzaamheid van mensen verwacht, met steun vanuit de eigen sociale omgeving. Hoe kunnen ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven? Hoe kan hun omgeving hen daar zo goed mogelijk bij ondersteunen? Wat betekent dit voor de woonomgeving, het voorzieningenniveau, (werkende) mantelzorgers én preventie? Inleiders vanuit diverse disciplines gaan tijdens dit symposium in op deze en andere vragen die veel senioren bezig houdt. Onder hen Douwe Draaisma, lector Evelyn Finnema, Ingrid van de Vegte als ook enkele Friese wethouders.

U bent van harte uitgenodigd


Het Fries Sociaal Planbureau en het Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd van NHL Hogeschool nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze inspirerende bijeenkomst.

  • Datum: 2 februari 2017
  • Tijd: 13.00 – 17.00 uur
  • Locatie: NHL Hogeschool, Rengerslaan 10 in Leeuwarden
  • Deelname: kosteloos
  • Opgave: uiterlijk 27 januari 2017

Informatie:
Fries Sociaal Planbureau: Truus de Witte,  t. 06 392 019 93
NHL Hogeschool: Elles Kooy, t. 058 251 2166

Delen: