Samen werken aan onze toekomst

Intro

Tijdens het afsluitend symposium, eind vorig jaar, werd al duidelijk dat de Wmo Werkplaats Friesland voor drie jaar gecontinueerd zou worden. Daar waren we natuurlijk blij mee. Niet alleen omdat onze activiteiten op waarde worden geschat. Vooral ook omdat we geloven in het concept waarbij onderwijs, onderzoek en werkveld elkaar weten te vinden, elkaar aanvullen en van elkaar leren. In de praktijk.

De nieuwe Werkplaats Sociaal Domein Friesland biedt de komende drie jaar alle gelegenheid voor verdieping en uitbreiding. Dat gaan we doen met belangrijke thema’s als eenzaamheid en e-Health. Maar ook door met meer partijen en lectoraten samen te werken. Gemeenten zijn in de nieuwe opzet onze voornaamste partner. Samen met hen kijken we hoe we de transformaties in het sociale domein het beste kunnen ondersteunen. Daarbij gaan we ook knelpunten in kaart brengen die vaak op het snijvlak van beleid en uitvoering liggen. Studenten en lectoraat kunnen daarmee aan de slag.

Aanpak Wmo Werkplaats heeft zich bewezen en zetten we door

Bas Bijl, ministerie VWS tijdens symposium in Leeuwarden, nov. 2015


Hoe we een en ander samen vorm geven en kennis delen, leest u in dit magazine. Op voorhand verklappen we alvast dat we vooral de wijken en dorpen ingaan. Waarbij we meer dan voorheen de samenwerking met burgers, ambtenaren en professionals (op)zoeken.

We verwachten met deze uitgave een goed beeld te schetsen van waar de werkplaats voor staat en waar we mee aan de slag gaan. Vanzelfsprekend delen we ook graag onze eerste ervaringen. Veel leesplezier.

Evelyn Finnema, lector Talmalectoraat en penvoerder Werkplaats Sociaal Domein 
Bart de Jager, projectcoördinator Werkplaats Sociaal Domein

Delen: