Interview: Avelien Haan

Beleidmakers en welzijnswerkers leren elkaar begrijpen

Als onderzoeker bij het lectoraat i-Thorbecke is ze druk met de digitalisering van de overheid. Met vooral wat dat met mensen doet. Daarnaast is Avelien Haan docent bestuurskunde aan de Thorbecke Academie. “Dat ik nu actief ben binnen de Werkplaats Sociaal Domein Friesland komt doordat onze minor ‘Changing Government’ samenwerkt met de minor ‘Werken in Welzijn Nieuwe Stijl’. We wisselen docenten uit, runnen samen ateliers en nu ook het werkplaatsproject ‘Succes in Maatwerk’ waar ik erg enthousiast over ben.”

De verkering tussen de bestuurskundigen en de welzijnswerkers van NHL Hogeschool had waarschijnlijk niet, of in elk geval minder intensief, tot stand gekomen zonder de transitie in het sociale domein. Die dwingt (beleids)ambtenaren en zorg- en welzijnsprofessionals immers om samen te werken én elkaar te leren begrijpen. “Klinkt misschien gek, maar het zijn twee totaal verschillende werelden. Ieder met een eigen cultuur, jargon, regels en omgangsvormen. In beide opleidingen vind je dat terug.”

De uitwisseling tussen beide minoren zorgt op meerdere fronten voor winst. De ambtenaren en welzijnswerkers van de toekomst leren nu al samenwerken bij het oplossen van praktijkopdrachten en –vraagstukken. Los daarvan leren ze elkaars werk(veld), aanpak en motivatie kennen en begrijpen.

Sparren met ambtenaren, inwoners en studenten


Atelier. Hetzelfde geldt voor betrokken docenten die bijvoorbeeld via het Atelier Sociaal Domein het werkveld verkennen en adviseren. “Onlangs zaten we in Harlingen met ambtenaren, inwoners en studenten aan tafel te sparren over sociale vraagstukken. Heel leerzaam en motiverend. Wellicht rollen er straks mooie opdrachten uit voor onze studenten.”

Avelien is enthousiast over deze vorm van praktijkgericht onderwijs waarin opleidingen kennis delen. “Dit is voor mij hoger beroepsonderwijs in optima forma. Samen leren in en van de praktijk. Met alle dynamiek die daar bij hoort. Daar plukken studenten en docenten de vruchten van.”

Weinig tijd om plussen en minnen af te wegen


“We ervaren aan den lijve waar mensen tegenaan lopen. En waarom achter het bureau bedachte oplossingen niet altijd werken. Maar ook dat je zelden de tijd krijgt om alle plussen en minnen af te wegen. En dat je fraaie theorieën vaak moet versimpelen tot handzame tips. Om maar een paar voorbeelden te noemen.”

Mens aan bod. Het belangrijkste is, volgens Avelien, misschien nog wel dat betrokkenen elkaar beter leren verstaan en begrijpen. “Als ik voor onze opleiding spreek, kan ik rustig zeggen dat we door de samenwerking met Welzijn, en het samen de boer op gaan, ons beter kunnen verplaatsen in de problemen en vragen waar welzijnswerkers en burgers mee worstellen. Dat ervaar ik als docent en kan ik in colleges ook doorgeven aan studenten. Resultaat moet zijn dat de mensen waar we het voor doen beter in beeld komen binnen het overheidsbeleid. Niet onbelangrijk in deze tijd van verschraling en polarisatie.”

Delen: